Forhandlingene på Oljeserviceavtalen er sluttført

27.05.2013

- Resultatet er på linje med det som ellers er avtalt i Norsk olje og gass i årets forhandlinger, dette er vi tilfreds med sier forhandlingsleder, Jan Hodneland.

Mellomoppgjøret for 2013 ble avsluttet med et tillegg på lønnsmatrisen med 5340 kr inklusive feriepenger og sokkelkompensasjon fra 01.06.13. Topplønnsatsene økes med 6340 kr. Partene er enig om at dette inkluderer tillegget som ble avtalt i de sentrale forhandlingene (0,75 per time). Skift/natt-tillegget økes med kr. 1,25 per time til kr. 73,25 fra 01.06.13.
Satsene for helligdagsgodtgjørelse økes med kr. 20 til kr 1820 med virkning fra 01.06.13.

Kontaktpersoner
Forhandlingsleder Norsk olje og gass Jan Hodneland, mobil 913 41 301
Informasjonssjef Thina Hagen, mobil 906 34 277