Beredskapsprisen er tildelt

29.05.2013

Beredskapsprisen 2013 tildeles Redningsselskapet for en historisk og beundringsverdig innsats innen beredskap til havs. ENI Norge, Dong, Nexen og Total får prisen for innovasjon og utvikling.

Prisene ble utdelt på Beredskapskonferansen 2013, som er et samarbeid mellom Norsk olje og gass, Industri Energi, Petroleumstilsynet, OFFB og Petro Media News.

Beredskapsprisen går til Redningsselskapet, som i over 120 år har jobbet jevnt og trutt med å redde personer og sjømenn i nød. Under overrekkelsen trakk direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen, frem at Redningsselskapet er selve grunnstammen i redningstjenesten.

Fornyet i takt med samfunnet

- Fra seilskutenes tid har Redningsselskapet utført mang et heltefullt oppdrag langs den norske kysten. Selskapet har fra første stund vært kjent for å gå ut i uvær, når andre søkte ly i havn. Organisasjonen har vært fornøyet og forandret mye siden oppstarten, i takt med samfunnet, sier Thorvaldsen.

Prisen tildeles for den samlede beredskapsinnsatsen gjennom mange år.

Innovasjonspris til Goliat-lisensen

Beredskapskonferansens Innovasjonspris for 2013 ble tildelt partnerne i Goliat-lisensen, ENI Norge, Dong, Nexen og Total for utviklingen av en ny type overlevelsesdrakt for operasjoner sør i Barentshavet. Dette har de gjort i tillitsfullt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Den nye drakten er utviklet sammen med Sintef og Hansen Production.

- Utviklingen av den nye typen overlevelsesdrakten er gjort på en forbilledlig måte. Som representant med egen erfaring fra vinteroperasjoner i Barentshavet og for et fagforbund med medlemmer i denne industrien, var det naturlig for meg å innstille ENI Norge med sine partnere, Dong, Nexen og Total til den denne prisen.

Om Beredskapskonferansen

Beredskapskonferansen er en arena for nasjonal og internasjonalerfaringsutveksling og samarbeid om beredskap med fokus på offshore- og annen maritim relatert virksomhet.

Konferansen ble etablert i 2009 etter initiativ fra fagforbundet Industri Energi og den gang Oljeindustriens Landsforening, med Petroleumstilsynet, Statoil og Operatørenes Forening for Beredskap (OFFB) som viktige medspillere. Konferansen arrangeres i 2013 for femte gang og samler beslutningstakere og fagpersonell fra ulike næringer og miljø knyttet til sikkerhet og beredskap.

Pressekontakt:

Maiken Ree, informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil: 977 55 002