Fagopplæringen – en ressurs for offshorenæringen

11.04.2013

– Vi oppfordrer bedriftene til å ta inn nye eller flere lærlinger. Det er et viktig for å dekke noe av det kompetansebehovet vi ser offshore i årene fremover, sier fagsjef Målfrid Rønnevik i Norsk olje og gass.

Fagopplæring og kompetansebehov offshore var tema på frokostmøtet Norsk olje og gass arrangerte 11. april i samarbeid med Norges Rederiforbund. Deltakerne kom blant annet fra ulike bedrifter, opplæringskontor, bransjeorganisasjoner og Rogaland fylkeskommune.

Peker på fagopplæringen
I stortingsmeldingen ”På rett vei” som ble lagt frem fredag 15. mars trekkes Y-veien frem som en ordning Regjeringen vil utvide for å få flere av dagens unge til å fullføre fag- eller svennebrev.

– Det er ingen motsetning mellom å ta fagutdanning, for deretter bygge videre på høyere utdanning. Dette er tvert imot en svært god kombinasjon. Praktisk erfaring inn mot teori i høyere utdanning gir et svært godt resultat og gode kandidater for arbeidslivet, sier fagopplæringssjefen i Rogaland, Kjell Reidar Hetland.

– Rogaland har stort fokus på y-veiløpene, det vi si at elever kan gå rett fra fagbrev og inn på universitets- og høyskolestudier. I Rogaland gjelder dette i første omgang de teknologiske fagene, men flere fag vil følge på etter hvert, sier Hetland.

Det regjeringsoppnevnte «Riggutvalget» utfordrer også partene til å finne løsninger på arbeidskraftsbehovet. Noe av nøkkelen ligger i fagopplæringen. Dette gjelder både ungdom som velger å ta en yrkesfaglig utdanning samt voksne som ønsker å formalisere sin kompetanse gjennom fagbrevordningen.

Arbeidsvandring er viktig
Fagopplæringssjef Hetland er opptatt av at kvalifiserte personer som kommer fra andre land og vil jobbe i Norge, må kunne gjennomføre en norsk fagprøve på andre språk enn i norsk.

– Det er ikke mulig i dag, men er et arbeid det jobbes med både hos oss i fylket og hos partene, sier Hetland. 

Ungdom fra hele landet er interessert
Det er mange som kan se for seg en yrkeskarriere innenfor olje og gass. Et bevis på dette er at skoler over hele landet etablerer klasser i Brønnteknikk.

– En viss spredning av klassene i brønnteknikkfaget er viktig, for vi har behov for folk. Men det er viktig å huske på at elevene i neste runde også skal ha læreplasser,  for de oljerelaterte fagene er dette ofte læreplasser offshore. Her spiller bedriftene en viktig rolle, sier Hanne Grete Kvamsø fra opplæringskontoret fra oljerelaterte fag.

Y-veien har stort fokus i hele landet. Både Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund følger dette arbeidet også i Nord-Norge gjennom Konkraft sin satsing på www-yveinord.no.

Kontaktpersoner
Fagsjef kompetanse Målfrid Rønnevik 468 44 450
Inormasjonsjef Thina Hagen 906 34 277