Ny avtale om sikkerhetsopplæring i nordsjøområdet

07.03.2013

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har signert en revidert avtale om sikkerhetsopplæring som er gyldig på tvers av landegrensene.

En ny intensjonsavtale er inngått mellom Norsk olje og gass, NOGEPA (Nederland), Oil and Gas UK (Storbritannia) og Olie Gas Danmark  (Danmark).

Avtalen er en ny revisjon av en allerede eksisterende avtale, som baseres på at sikkerhets- og beredskapsopplæringen i ett land anerkjennes i de øvrige nordsjølandene. Samtidig blir de strenge sikkerhetskravene ivaretatt og opprettholdt.

En matrise som viser en oversikt over godkjente sikkerhets- og beredskapsopplæringer er utarbeidet. Denne er inkludert i Norsk olje og gass retningslinje 002.