Vil ha flere kvinner

11.01.2013

– Oljeindustrien trenger flere kvinner. Derfor må vi gjøre oss enda mer attraktive for dem, sier  Håvard Hauan i Norsk olje og gass. Han er prosjektleder for Female Future, et karriereutviklingsprogram for kvinner.

Det er sjette gangen Female Future dras i gang og til nå har 100 vært med på programmet. Female Future olje og gass er et karriereutviklingsprogram for kvinner. Det fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging og interessen for å være med er fortsatt stor.

Bakgrunnen for prosjektet ligger i rapporten «Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje og energisektoren» fra 2006. Den viser at det er få kvinner i lederroller, styrer og beslutningsprosesser i bransjen. I dag er to av ti ansatte i olje- og gassindustrien kvinner, og de blir færre jo høyere opp i organisasjonen en kommer (sysselsatte i petroleumsnæringen og relaterte næringer 2010, SSB )

– Vi har som mål å gjøre olje- og gassindustrien mer attraktiv for kvinner, for dermed å få flere til å ønske å jobbe her. Samtidig er det viktig at kvinner i større grad deltar i beslutningsprosessene og innenfor ledelse og i styrer, sier Hauan.

Det er bedriftene som nominerer deltakerne til programmet. Bedriftene påtar seg samtidig en forpliktelse til å bidra med å arbeide kandidatene inn i ledende posisjoner i bedriften, eventuelt inn i styrer.

Programmets faglige innhold baseres på samarbeid med BI (styrekompetanse), Retorisk Institutt (retorikk) og AFF (ledelse og lederutvikling). Norsk olje og gass driver Female Future  i samarbeid med medlemsbedriftene. I år er det BP Norge AS som er sponsorbedrift.

Kontaktperson:
Håvard Hauan, fagsjef arbeidslivsspørsmål i Norsk olje og gass, mobil 92890462.