TFO 2012

Viktig for aktivitetsnivået på sokkelen

15.01.2013

- TFO 2012 bidrar til et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, men ordningen kan forbedres, sier Erling Kvadsheim, næringspolitisk direktør i Norsk olje og gass.

Regjeringen har i dag vedtatt å tilby 51 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012). 40 selskaper får tilbudet, hvorav 23 selskaper får tilbud om operatørskap.

De 51 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (35), Norskehavet (13) og Barentshavet (3). Totalt 47 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2012.

-  TFO 2012 bidrar til et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, men det er skuffende at departementet tilbyr færre andeler i TFO 2012, enn i fjorårets tildeling. Når det er flere selskaper som har søkt på utvinningstillatelser i denne runden enn i forrige burde det gitt utslag i tildelingene, sier Kvadsheim.

Viktig ordning, men kan forbedres

TFO-ordningen er et viktig bidrag til kostnadseffektiv leting og produksjon på den norske kontinentalsokkelen, men Norsk olje og gass mener det er grunnlag for ytterligere forbedringer av ordningen.

-  Industriens samlede kunnskap om sokkelen er nå så god at den trinnvise utforskningen av sokkelen kan akselereres. Norsk olje og gass mener derfor at TFO-områdene må utvides årlig til å inkludere alt areal i nærheten av funn (også funn som for tiden er ulønnsomme å bygge ut), og alle områder hvor den geologiske forståelsen er slik at de kan tildeles med en enklere prosedyre og uten regionale tolkninger, sier Kvadsheim.

- Et av verdens største oljefunn til havs de siste årene, Johan Sverdrup, ble gjort i TFO-området i Nordsjøen. Etter hvert som flere områder på sokkelen modnes, må også disse bli en del av TFO-ordningen, sier Kvadsheim.

Kontaktpersoner:

Erling Kvadsheim, direktør næringspolitikk i Norsk olje og gass, mobil 900 76 413

Roger Pedersen, informasjonssjef i Norsk olje og gass, mobil 911 55 961