Utsikter til høy investeringsaktivitet

06.12.2012

I Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2012 anslås oljeselskapene investeringene i 2012 nå til 181 milliarder kroner. For 2013 er anslaget oppjustert til 208 milliarder.

– De nye investeringstallene fra SSB for 2012 og 2013 er godt i tråd med anslagene i Norsk olje og gass' konjunkturrapport for 2012, som ble presentert i midten av november sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

Anslaget for 2012 senket
Investeringene i olje- og gassvirksomheten for 2012 anslås nå til 180,6 milliarder kroner. Dette er 4,3 milliarder kroner lavere enn ved forrige telling, men 28 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011 gitt i 4. kvartal 2011. Investeringene til feltutbygging og felt i drift er begge svakt nedjustert sammenliknet med forrige telling, men samlet sett 31 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2011 gitt i 4. kvartal 2011. Mange nye felt besluttes utbygd samtidig som det investeres mye i oppgradering av eldre felt. Investeringene i letevirksomhet anslås nå til 27,9 milliarder kroner, som er 1,3 milliarder lavere enn ved forrige telling.

Ny oppjustering for 2013
Investeringsanslaget for 2013 er nå på 207,8 milliarder kroner. Dette er 3,8 milliarder høyere enn forrige telling, og 23,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012 gitt i 4. kvartal 2011. Økningen fra forrige kvartal kan særlig knyttes til felt i drift

Investeringene knyttet til felt i drift er for 2013 anslått til 102,5 milliarder kroner. Det er en økning på 5,7 milliarder kroner fra forrige telling, og er 6,1 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2012.

Investeringene i feltutbygging oppgis i tellingen til 63,8 milliarder kroner, som er opp 1,7 milliarder fra forrige telling, og 12,8 milliarder kroner høyrere enn tilsvarende anslag for 2012.

– Økningen må ses på bakgrunn av at det i år har kommet til en rekke nye utbyggingsprosjekter som først til neste år vil ha vesentlige investeringer, sier Martinsen.

Anslaget for leteinvesteringene utgjør 37 milliarder kroner for 2013. Dette er en svak nedgang fra forrige telling, men opp nær 5 milliarder kroner sammenliknet med tilsvarende anslag for 2012. Nåværende investeringsanslag for 2013 indikerer samtidig bare små endringer sammenliknet med 2012 innenfor investeringsområdene landvirksomhet og rørtransport.


Kontaktperson i Norsk olje og gass:

Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi, mobil 906 29 877