Lofoten, Vesterålen og Senja:

Feil konklusjon fra Borten Moe

23.11.2012

– Jeg er overrasket over statsrådens anbefaling. Hans vurdering om at det er både miljømessig og sikkerhetsmessig forsvarlig med olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, er riktig. Det blir derfor feil å ikke gå videre med en konsekvensutredning, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Fredag 23. november la olje- og energiminister Ola Borten Moe frem sammenstillingsrapporten til Kunnskapsinnhentingen (KI) om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Borten Moe anbefaler å gjenåpne midlertidig lukkede områder i Nordland 6 for petroleumsvirksomhet i neste stortingsperiode. Samtidig vil han ikke åpne nye områder i Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2 for petroleumsvirksomhet i kommende stortingsperiode.

– Borten Moe har selv forklart, og rapportene viser, at det ikke er miljømessige eller sikkerhetsmessige grunner for ikke å åpne hele området for petroleumsaktivitet. Konklusjonen bør derfor være at det settes i gang en konsekvensutredning av uåpnede deler av Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, i tillegg til å gjenåpne de midlertidig stengte delene av Nordland 6, sier Brækken.

Kunnskapsinnhentingen viser at petroleumsvirksomhet i disse områdene vil gi store muligheter for Lofoten, Vesterålen og Senja. Likevel velger statsråden ikke å anbefale en åpning av disse områdene av hensyn til fiskenæringen.

– Norsk fiskerinæring har utviklet seg kontinuerlig de siste tiårene, og er mer effektiv og leverer større verdier enn noensinne. Denne utviklingen har skjedd samtidig som Norge har bygget seg opp til å bli en viktig olje- og gassnasjon. Vi erkjenner at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er spesielle. Men gjennom klare avtaler og kjøreregler er det fullt mulig å ha både fiskeriaktivitet og olje- og gassvirksomhet også her, sier Brækken.

Kontaktperson:
Roger Pedersen, informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil 911 55 961