Ny opplæringspakke

Sikter mot færre fallende gjenstander

31.10.2012

Prosjektet Fallende gjenstander har bidratt til å stoppe en negativ utvikling. Nå er målet at antall fallende gjenstander i næringen skal reduseres ytterligere.

Rune Fauskanger har ledet industriprosjektet Fallende gjenstander siden starten i januar 2010.

– Å hindre fallende gjenstander, er viktig for å hindre personskader, sa Fauskanger under prosjektets avslutningsseminar, og viste hvordan en stor skiftenøkkel som faller tre meter i verste fall kan ta liv, sier Fauskanger.

Prosjektet har gjennom sitt arbeid blant annet bidratt til å oppdatere Samarbeid for sikkerhets håndbok for å hindre fallende gjenstander.

– Basert på innspill fra næringen har vi laget en opplæringspakke, som viser hvordan bedriftene i alle ledd kan bidra til å hindre fallende gjenstander. Nå når prosjektet er avsluttet, er det viktig at bedriftene og de ansatte fortsetter å arbeide målrettet for å hindre at gjenstander faller ned – enten det er på land eller offshore, sier Fauskanger.

Opplæringspakken er tilgjengelig her, og er laget slik at båndbredde ikke setter begrensninger på bruken.

Presentasjoner fra avslutningsseminaret:

Overblikk
Rune Fauskanger, prosjektleder

Håndbok, Beste praksis, Forebygging av fallende gjenstander
Hugo Halvorsen, Samarbeid for sikkerhet

Eksempler på beste praksis
Reidar Kvalvaag, Beerenberg

Resultater fra dropptester
Fredrik Vinnes, Det norske oljeselskap

Læring fra erfaring ved inspeksjoner
Klaus Myklebust, DOM Group

Masteroppgaver, Vurdering av hvilke faktorer som påvirker risikoen for fallende gjenstander
Kirsten Marie Leiros, Norsk olje og gass

Oppsummering
Rune Fauskanger