Rådgivere i skolen

Viktig besøk

12.09.2012

- Vi må øke interessen blant nordnorsk ungdom for å jobbe innen olje- og gassindustrien, sier Thina Hagen, fagsjef kompetanse i Norsk olje og gass.

23 rådgivere fra skoler i de tre nordligste fylkene har vært på besøk i Stavanger for å lære mer om olje- og gassindustrien. I tre dager skal de få økt kunnskap om bransjen og jobbmulighetene deres elever står overfor.

Kunnskap gir interesse
- Vi vet at interesse er tett knyttet til kunnskap. I tillegg vet vi at rådgivere i skolen er nøkkelpersoner når det kommer til ungdoms utdanningsvalg, derfor velger vi å satse på å øke rådgivernes kunnskap om olje- og gassindustrien, sier Thina Hagen.

I løpet av de tre dagene er en dag satt av til orientering om Universitetet i Stavanger, og to dager skal brukes til at rådgiverne skal bli bedre kjent med bransjen. Det er fokus på både yrkesfag, fagskole og universitetsutdanning, som alle har spennende veier inn i olje- og gassindustrien.

Inn i bedriftene
- Vi tror det er avgjørenede å ikke bare snakke rundt dem, men også vise frem noen bedrifter, for å gi et bedre inntrykk av hvordan det kan være å arbeide i bransjen, sier Thina Hagen.

Det skal være omvisning på det moderne opplæringssenteret til Aker Well Service, før turen går til BP for å høre om deres erfaringer fra Nordland. De har hatt tett samarbeid med både leverandører og skoleverk i regionen.

- Dette er et langsiktig arbeid. Det vil ta tid å se resultater, men vi kan ikke forvente at ungdom i nord er interessert i å arbeide i en bransje de ikke vet noe om, så dette er et ledd i en økt satsing på Nord-Norge. Om noen år håper jeg ungdommen har fått øynene opp for mulighetene bransjen kan gi dem, og at det er mange flere som sitter på den kompetansen bransjen etterspør i nord, sier Thina Hagen.

Mer informasjon:
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil 994 50 101.