OLF varsler lockout

05.07.2012

– Konflikten er fastlåst og kravene er urimelige. Vi ser dessverre ingen annen utvei enn å varsle lockout, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i OLF.

6515 arbeidere omfattet av sokkelavtalene vil dermed bli utestengt fra arbeidsplassene sine offshore, med virkning fra tirsdag 10. juli klokken 00:00.

Fagforeningene gikk i streik da de ikke fikk innvilget det 32 år gamle kravet om fullt opptjente pensjonsrettigheter ved fylte 62 år. Som andre arbeidstagere har de rett til å gå av med pensjon ved 62 år, men jobber de lenger skal det lønne seg.

– OLF har ikke mandat til å tariffeste tilleggspensjon utover AFP. Svaret var nei da kravet først dukket opp i 1980, nei da de streiket for det i 2004, og om mulig et enda sterkere nei etter pensjonsreformen i 2012. I årets forhandlinger fikk de et tilbud på mer enn 5 prosent lønnsøkning. Det er et tillegg som ligger over det andre grupper har fått i oppgjørene så langt i år, sier Jan Hodneland.

– Oljearbeiderne er blant landets best betalte yrkesgrupper der operatøransatte har en årslønn som i snitt ligger over 960 000 kr og de fleste har en pensjonsalder på 65 år. Dette gjør dem allerede til Norges pensjonsvinnere, sier Jan Hodneland.
Hvis OLF skulle etterkomme dette kravet så ville dette bidra til å øke forskjellene mellom offshore- og landansatte og dermed bidra til økt kostnadspress og svekket konkurransekraft for annen norsk industri.

Fastlåst situasjon med store konsekvenser
– Vi har vært i dialog med fagforbundene de siste dagene. Slik forholdene er nå står vi svært langt fra hverandre. Konsekvensene av den fastlåste situasjonen er store for det norske samfunnet. Da må vi ta ansvar, sier Hodneland.

OLF peker på følgende konsekvenser av streiken:

  • Bedriftene og samfunnet taper 200 millioner kroner pr døgn.
  • 1 000 ansatte i leverandørindustrien er så langt permittert som følge av streiken, disse må nå søke dagpenger hos NAV ved inngangen til sommerferien.
  • Norges omdømme som pålitelig leverandør av olje og gass til Europa og verden blir utfordret.

– Etter å ha prøvd alt som står i vår makt for å bidra til en løsning, har vi nå havnet i den situasjonen at vi som ansvarlig aktør må bruke det eneste virkemiddelet vi har for å bidra til en slutt på denne situasjonen, og det er lockout, sier Hodneland.

Pr mai 2012 ser produksjonen fra norsk sokkel slik ut:
Gjennomsnittlig væskeproduksjon (olje, kondensat, NGL) pr dag: 2 007 000 fat.
Gjennomsnittlig gassproduksjon pr dag: 1 806 000 fat o.e (287.096 Sm3).
Gjennomsnittlig totalproduksjon pr dag: 3 813 000 fat o.e
Samlet dagsverdi på produksjonen fra norsk sokkel er ca 1.8 milliarder NOK.
Totalt 70 felt er i produksjon på norsk sokkel pr 2012:
(Nordsjøen: 56 felt, Norskehavet: 13 felt, Barentshavet: 1 felt)

For mer info:
Eli Ane Nedreskår, infosjef OLF, mob: 994 50 101
Bengt Eidem, samfunnskontakt OLF, mob: 414 32 558.