Tariff 2012

Streik på norsk sokkel

23.06.2012

– Fullstendig urimelige pensjonskrav fra Industri Energi, SAFE og Lederne viser tydelig at de plasserer seg på siden av andre arbeidstagere i Norge, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i OLF.

Etter to dager mekling hos riksmekleren i Oslo er streiken et faktum.

– Ansatte i oljeselskapene har en gjennomsnittsinntekt på en million kroner og en pensjonsalder på 65 år. Dette gjør dem allerede til Norges pensjonsvinnere. Likevel velger de å bruke makt for å få enda bedre vilkår, sier Jan Hodneland.

Nekter å bidra
Helt siden 1980 har det vært klart at pensjon ikke hører hjemme i OLFs tarifforhandlinger.

– Vi lever lenger, dermed må vi også arbeide lenger. I 2011 ble pensjonsreformen vedtatt i Stortinget. Nå nekter sokkelarbeiderne å bidra i hele landets pensjonsdugnad, sier Jan Hodneland.

– Alle kan etter pensjonsreformen gå av ved 62 år dersom de ønsker. Står de i arbeid til 65 år, må det lønne seg, sier Jan Hodneland.

Avviser svært godt lønnstillegg 
Samtlige fikk tilbud om et generelt tillegg på mellom 25 000 og 30 000kr. Andre lønnselementer ble også økt. Til sammen utgjorde dette en ramme på om lag 5 prosent.

Kostnader i hundremillionersklassen 
708 ansatte i Statoil ASA, BP Norge AS og ESS Support Services er nå i streik. Disse arbeider på Oseberg (Statoil), Heidrun (Statoil), Skarv (BP, ESS) og Floatel Superior (ESS, ved Oseberg). Både Oseberg og Heidrun stenger ned produksjonen. Det vil ta 4-5 døgn før feltene er nedstengt.

Industrianlegget på Tjeldbergodden får sin gassforsyning fra Heidrun, og må da stenge ned etter en dag.

Skarv starter ikke produksjon før høsten 2012, men det arbeidet blir nå utsatt, noe som kan få konsekvenser for produksjonsstart, reservoarutnyttelse og andre planlagte operasjoner.

– Fagforbundene påfører bedriftene og det norske samfunnet betydelige utgifter. Streiken vil koste rundt 150 millioner per dag. Dermed vil det ikke gå mange dagene før kostnadene passerer en milliard kroner, sier Jan Hodneland.

En eventuell opptrapping av streiken/varsel om lockout skjer på fire dagers varsel.

Pressekontakt:
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef OLF, mobil 994 50 101.

Kjetil Hjertvik, Informasjonssjef OLF, mobil 922 37 069.

 

Fakta

Streikehistorikk
Sist gang det var streik på sokkelavtalene var i 2004 og 2000.

Sokkeloppgjøret 
Sokkelavtalene er en tariffavtale for de som arbeider offshore for oljeselskapene og ansatte innen forpleining og boring.

Avtalene er mellom Oljeindustriens Landsforening, OLF, og fagforbundene Industri Energi, SAFE og Lederne, og omfatter rundt 7100 ansatte på de faste installasjonene på norsk sokkel. De aller fleste er fagarbeidere med to år på videregående skole og to – to og et halvt år i lære.

Operatøravtalen forhandles med fagforbund: Industri Energi, SAFE og Lederne.
Bedrifter: BP Norge AS, Statoil ASA, AS Norske Shell, Esso Norge AS, Talisman Energy Norge AS, ConocoPhillips Norge AS, GdF Suez E&P Norge AS og Marathon Oil.

Boreavtalen forhandles med Industri Energi.
Bedrift: KCA Deutag Drilling Norge AS

Forpleiningsavtalen forhandles med Industri Energi.
Bedrifter: Sodexo Remote Sites Norway, ESS Support Services, Statoil ASA og NOC services.

Fordeling av ansatte på forbund
Industri Energi: 3580 medlemmer

SAFE: 2714 medlemmer

Lederne: 899 medlemmer

Arbeids- og overtid offshore

Lenke til avtalene

Tidligere artikler fra www.olf.no om oppgjøret:

Uholdbare pensjonskrav

OLF melder plassoppsigelse

Brudd i sokkeloppgjøret

Sokkeloppgjøret i gang