Teknologigjennombrudd innen oljevern

14.06.2012

Nye hurtiggående oppsamlingssystemer skal testes ut under oljeindustriens store, årlige oljevernøvelse.

– Fungerer disse som forventet, står vi foran et teknologigjennombrudd, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

 Oljeindustriens omfattende teknologiutviklingsprogram ”Oljevern 2010” har vært fødselshjelp til nye ideer for å forbedre oljevernberedskapen. I uke 24 foregår oljeindustriens store, årlige oljevernøvelse på Friggfeltet i Nordsjøen. Der skal flere av nyskapningene gjennom sin ilddåp. Det er i første rekke nyutviklede, hurtiggående oppsamlingssystemer det er knyttet store forhåpninger til.

– De nye lensene er konstruert for å kunne samle opp olje i hastigheter på 3–4 knop. Større hastighet betyr at vi kan jakte oljen mer effektivt og at vi kan operere i sterkere havstrømmer, sier Knudsen.

Selskapene MDGroup/Egersund Trål og Åkrehamn Trålbøteri har utviklet hvert sitt nye oppsamlingssystem som begge kan taues betydelig raskere enn dagens systemer.

– Både Egersund Trål og Åkrehamn Trålbøteri har solid kunnskap og erfaring fra hvordan avanserte fiskeredskaper skal lages for å fungere under ulike vær- og bølgeforhold. Denne kompetansen har de benyttet i utviklingen av disse systemene, sier Knudsen.

Omfattende øvelse
Under øvelsen på Friggfeltet vil det bli lagt ut olje på havet. Norge er et av få land i verden som tillater denne typen forsøk for å teste utstyr og prosedyrer. Disse årlige olje-på-vann-øvelsene er viktige både når det gjelder operativ verifisering av oljevernutstyr og rutinene for å håndtere virkelige utslipp.

– Vi trenger å trene under mest mulig realistiske forhold. Derfor er vi svært fornøyd med at myndighetene gir oss denne muligheten. Øvelsene skal gjennomføres uten skade på mennesker, miljø eller materiell, sier Knudsen. 

 Øvelsen med olje på havet blir viet stor interesse fra både nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Under årets øvelse vil 250–300 personer, båter fra oljeindustrien og Kystvakten, helikoptre, fly og landorganisasjonen være involvert.

Om NOFO
NOFO – Norsk Oljevernforening For Operatørselskap – utvikler og ivaretar oljevernberedskapen på norsk sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne av 30 operatørselskaper. Dette omfatter beredskap både i åpent farvann og i kystnære områder og strandsonen.


Kontaktpersoner:

Sjur W. Knudsen, administrerende direktør i NOFO, mobil 908 22 313
Tom Gederø, informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening (OLF), mobil 922 47 082