Høy aktivitet innen boring og brønn

21.06.2012

I juni har 270 industrieksperter diskutert tema innen brønnintegritet og plugging av brønner (P&A) på to OLF-workshoper. 

Arbeid innen boring og brønn har høy oppmerksomhet i OLF og medlemsbedriftene. Juni har vært høy aktivitetsmåned, med to store samlinger; en innen brønnintegritet og en innen plugging av brønner (P&A).

Workshop i Well Integrity Forum (WIF)
6. juni arrangerte WIF sin fjerde workshop om brønnintegritet. Rundt 80 deltakere fra 18 operatører, Petroleumstilsynet, Sintef og Oil and Gas UK deltok.

– Det er ingen tvil om at engasjementet for å sikre best mulig brønnintegritet er stort i næringen, sier Jan Krokeide, fagsjef boring i OLF.

Formålet med samlingen var å presentere arbeidet som er gjort i WIF det siste året og øke forståelsen og oppmerksomheten rundt brønnintegritet.

Petroleumstilsynet gikk gjennom sine satsingsområder for 2012, og resultatene for brønnintegritet i RNNP.

– Andre halvår 2012 vil WIF fokusere arbeidet på årsakene til barrieresvekkelse i brønnene, sier Krokeide.

På workshopen var det også satt av god tid til erfaringsoverføring og læring, og gjennomgang av retningslinjer (OLF retningslinje 117) og revisjon av standarden Norsok D-010.

Oil and Gas UK ga en presentasjon av sitt arbeid med å lage retningslinjer for brønnintegritet. WIF samarbeider med britene for å sa langt som mulig sikre felles forståelse for problemstillingen.

Rekordoppmøte på P&A workshop
Rundt 190 eksperter fra operatørselskap og leverandører stilte på årets Plug and Abandoment (P&A) workshop. 16 operatørselskap, 32 leverandører og representanter fra universitetewr og myndigheter deltok.   Samlingen ble arrangert av OLFs forum for plugging av brønner (PAF).

– Den brede deltakelsen viser tydelig at PAFs arbeid blir verdsatt og får oppmerksomhet i industrien, sier Krokeide. 

 Blant temaene som ble presentert var:
-       Gjennomgang av arbeidet i PAF og revisjonen av Norsok D-010
-       Gjennomgang av P&A-arbeid på Statfjord og Vallhall
-       Barrierer
-       Forbedring av sementering og verifikasjon
-       Nye metoder

I tillegg ble PAFs initiativ til å samarbeide med Universitet i Stavanger om utdanning og forskning innen P&A presentert.