Kutter kostnader med kontrakter

19.04.2012

Et nytt regime for videreutvikling av standardkontrakter vil ha stor betydning for petroleumsvirksomheten, sier Tore Killingland i OLF.

Petroleumsnæringen skal kutte kostnader og øke utvinningen med å standardisere kontraktene. Det er målet når samarbeidsorganet KonKraft presenterer nytt forslag til standardkontraktregime for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Bak KonKraft står Oljeindustriens Landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. De fire partene er enige om en avtale som sikrer eierskap til, og utvikling av, standard byggekontrakter for virksomheten på norsk sokkel.

Direktør for strategi og miljø i OLF, Tore Killingland, er svært fornøyd med enigheten som er oppnådd.

-    Et nytt regime for videreutvikling av standardkontrakter vil ha stor betydning for petroleumsvirksomheten både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har stor tro på at dette arbeidet vil lykkes og sikre større grad av effektiv prosjektgjennomføring i årene som kommer.

Felles dugnad
Norsk Industri og Oljeindustriens Landsforening (OLF) har forpliktet seg til å tre inn som parter i et styre som har myndighet til å initiere arbeid med å vedlikeholde og utvikle dagens standardkontrakter samt utarbeide nye standardkontrakter på områder der dette er relevant.

Norsk Industri og OLF har vekselvis ansvaret for å bemanne sekretariatet, Norsk Industri er sekretariat de første to årene. Kontraktsstyret vil oppnevne ulike forhandlingsutvalg av representanter for de relevante bransjer til å utarbeide de konkrete kontraktsforslag.

Intensjonen er at framforhandling av standardkontrakter med en viss distanse til konkrete oppdrag for partene vil gi balanserte incentiver til en effektiv konkurranse om løsninger, teknologi og gjennomføring. Anbuds- og kontraktsadministrasjonen vil også forenkles vesentlig ved bruk av standardkontrakter. De standarder som Kontraktstyret vedtar er en anbefaling til partene i bransjen.

Flere aktører
Det er et stadig flere selskaper engasjert på norsk sokkel. Det er kommet langt flere operatører de siste årene, samtidig er antall leverandører også økt betydelig. For å få økt utvinning fra modne felt er det nødvendig med kostnadsreduksjoner, økt effektivitet, mer teknologituvikling, større forutsigbarhet og standardisering. Standardkontrakter er det første området innen den felles oppfølging av Åm-utvalget (Økt utvinning)) der industrien leverer et operativt resultat.

Bildet: Fra venstre; Tore Killingland, direktør strategi og miljø OLF, Erik Haugane, direktør Det norske og Ståle Kyllingstad, styreleder Norsk Industri Olje og Gass

Lenke: KonKrafts anbefalinger til OED

Kontaktperson:

Roger Pedersen, informasjonsjef i OLF, mobil 911 55 961