Stor interesse for spesialgruppe

26.01.2012

Mer enn 130 personer er interessert i å bli med i oljeindustriens nye innsatsgruppe (IGSA) som skal bekjempe akutt oljeforurensning i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp.

40 personer er nå rekruttert og skal i gang med opplæring.

Det er Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO), Eni Norge og Statoil som sammen står bak nyvinningen innen norsk oljevern.

– Interessen har vært overveldende. Vi kunne satt opp to IGSA-lag med kvalifiserte kandidater. I denne omgang trenger vi bare ett lag på 40 personer, sier Harald Karlstrøm i Arctic Protection, som er ansvarlig for etablering og drift av innsatsgruppen for NOFO.

130 søkere
Det ble annonsert i Finnmarksmedia i midten av november 2011, og ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 130 søknader. Også i ettertid har det kommet inn flere søknader.

– Kandidatene har vært svært motiverte for jobben, sier Karlstrøm.

Konseptet for innsatsgruppen er et ledd i beredskapsoppbyggingen for Goliat.

Operativ fra sommeren
Første halvår i 2012 skal kandidatene kurses og få spesialtrening. Fra sensommeren av skal innsatsgruppen være i operativ beredskapstjeneste. 24.-25. januar møttes de utvalgte til første samling i Hammerfest.

– Vi hadde oppstartssamling der alle som nå inngår avtale med NOFO møtte hverandre og representanter fra NOFO og Arctic Protection. Kandidatene fikk også sett på noe av utstyret som vil brukes under øvelser og aksjoner på Polarbase, sier Karlstrøm.

– Innsatsgruppen er et ledd i oljeindustriens arbeid med å styrke den kystnære beredskapen i Norge ytterligere. Arctic Protection har funnet frem til gode kandidater, og vi ser frem til det videre arbeidet med å få gruppen operativ, sier operasjonsdirektør Oddbjørg Greiner i NOFO.

Fra før har NOFO et nasjonalt spesialteam bestående av 60 personer med kompetanse som lagledere, skadestedsledere og rådgivere innen akutt forurensing, som skal kunne bistå den interkommunale beredskapen i kyst- og strandaksjoner. Med IGSA får NOFO i tillegg en nasjonal tropp som skal kunne ta opp olje i strandsonen før resten av organisasjonen er på plass.


Om Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA):

- Ved akutte situasjoner vil mannskapet settes inn i aktuelle områder med hurtiggående båter og egnet utstyr for rask og effektiv oppsamling av olje i strandsonen.

- Gruppen er rekruttert fra Finnmark og vil kunne mobiliseres til tjeneste i andre kystområder i Norge i kritiske situasjoner.

- Deltakerne mottar et fast årlig honorar og kompensasjon for den faktiske utførte tjenestetiden.

- Konseptet for innsatsgruppen er utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med NOFO, som et ledd i beredskapsoppbyggingen for Goliat.

- Etableringen av innsatsgruppen er et samarbeid mellom NOFO og Arctic Protection AS. Arctic Protection AS skal også ha det stående mobiliseringsansvaret for gruppen og ansvaret for å holde innsatsgruppen operativ til enhver tid.


Kontaktpersoner:
Oddbjørg V Greiner, operativ direktør NOFO, mobil + 47 915 348 56
Harald Karlstrøm, administrerende direktør, Arctic Protection AS, mobil + 47 932 01 029