Lærlinger

Økt kvalitet i brønnfaget

21.09.2011

Skoler over hele landet samarbeider om felles eksamen og sensur i VG2 brønnteknikk.

Mandag 19. og tirsdag 20. september var det lærersamling i Stavanger for VG2 brønnteknikk.

– Dette nettverket skal sørge for at lærlingene blir vurdert etter samme kompetansemål, uavhengig av om de avlegger fagbrevet i Stavanger eller Sandnessjøen. Dette vil være med på å heve kvaliteten i faget, sier Målfrid Rønnevik, fagsjef kompetanse i OLF.

Nettverk utover samlinger
På det to-dager lange seminaret fikk deltagerne innføring i tema som brønnintegritet og HMS. I tillegg ble omvisning på Norsk Oljemuseum. Selv om det hovedmålet med seminaret var å samkjøre eksamen og sensur, ble det også tid til sosialt samvær.

– Vi håper også at lærene vil bruke dette nettverket utover den årlige samlingen. Det er kjempeviktig å ha sparringspartnere og å kunne lære av hverandres erfaringer, sier Rønnevik, som sammen med deltagerne er godt fornøyd med samlingen.

Mer info:
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef OLF, mobil 994 50 101.