Oljefakta til nordnorsk ungdom

31.08.2011

– Dette er et supert eksempel på samarbeid skole-næringsliv sier Thina Hagen, fagsjef kompetanse i OLF, om petroleumsmodulen i Newton-rommet i Harstad.

Petroleumsmodulen i Newton-rommet i Harstad ble åpnet tirsdag 30. august. Målet med en egen petroleumsmodul er å øke kunnskapsnivået om forholdet mellom naturfagene og petroleum blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole i regionen. Gjennom praktiske øvelser får elevene informasjon om hvordan petroleumsbransjen finner og utvinner olje og gass, samt hvordan ressursene anvendes.

Økt kunnskap og interesse
– Kunnskapen om petroleumsindustrien blant norsk ungdom er generelt lav, sier Thina Hagen, fagsjef kompetanse i OLF.
Hun tror at det å legge opp undervisningen som en gjør på Newton-rommet vil gi økt faglig kunnskap og ikke minst interesse.

– Elevene får se at det de lærer på skolen er høyst relevant for det som venter dem i arbeidslivet, dette kan føre til at de velger seg en utdanning som næringen vår har behov for, sier Hagen.

Oljeindustriens landsforening (OLF), Norsk Petroleumsforening (NPF) avd. Harstad, Statoil og Kunnskapsparken Nord har gått sammen om å sponse Petroleumsmodulen i Newton-rommet. Hele 3000 elever besøker årlig Newton-rommet i Harstad.

Grunnskolens læreplaner setter premisser for hvilke ferdigheter elevene skal inneha på de ulike klassetrinn i grunnskolen. Prosjekteier NPF avd. Harstad, representert med Kurt Jørgensen i Weatherford og prosjektleder Annette Ekman i Kunnskapsparken Nord mener at dette prosjektet imøtekommer grunnskolen på en god måte, da prosjektet muliggjør bruk av elevøvelser, eksperimenter og simulatorøvelser.

Newton-rom
Det finnes Newton-rom over hele landet. Disse har som mål å øke kunnskapen og interessen for realfagene, dette gjøres gjennom praktiske eksperiment og gruppearbeid.

Hvis andre Newton-rom eller skoler ønsker å lære mer om denne modulen som handler om petroleum, så kan de ta kontakt med Newton-rommet i Harstad.

Les mer om Newton-rommet i Harstad.