HMS seminar 2016 for små operatører og rettighetshavere (SOL-selskapene)

19.10.2016

Tema for årets seminar er : "Samarbeid, effektivisering og endrede arbeidsformer"

Seminaret vil bli holdt på norsk.

Agenda

Parkering

 

Registreringen er nå stengt. The HSE seminar is now closed for registration.

Location: Quality Hotel Pond, Koppholen 17, Forus
16.11.2016 09:00 - 16.11.2016 15:00