Ungdom og utdanning

30.07.2010

I olje- og gassindustrien finnes de aller fleste yrkesgrupper. I årene som kommer vil det være et spesielt behov for realister og teknologer og mennesker med fagbrev.

verdensklasse.no kan du lese mer om mulighetene for jobb og utdanning i olje- og gassindustrien.

Norsk olje og gass bidrar til kompetanseutvikling ved å koordinere saker for industrien. Vi fremmer medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner, med vekt på utdanninger som er strategisk viktig for bransjen.