Produksjonsutvikling

Produksjonsutvikling

30.07.2010

Størstedelen av norsk sokkel er i en moden fase. Petroleumsproduksjon er fallende. Siden 2001 har oljeproduksjonen har falt med 40 prosent. Fallet er til en viss grad kompensert med høyere gassproduksjon

I løpet av neste tiår vil imidlertid fallet være påtagelig hvis det ikke blir gjort nye, store funn.

Færre drivverdige funn medfører etter hvert lavere produksjon. Lavere produksjon får direkte konsekvenser for arbeidsplasser, statlige inntekter samt utviklingsmuligheter for landets mest avanserte kompetansemiljøer.

OD ressursrapport

KonKraft

OED konsesjonstildelinger