Olje- og gassindustrien jobber etter høye miljøstandarder

Olje- og gassindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi og systemer som kan bidra til å redusere utslippene fra virksomheten på norsk sokkel. Norsk olje- og gassindustri blir drevet etter høye miljøstandarder, og har opparbeidet seg en internasjonalt ledende posisjon med hensyn til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.