Helse, arbeidsmiljø, sikkerhet

16.09.2012

Norsk olje- og gassvirksomhet blir drevet etter svært høye sikkerhetsstandarder. For næringen er det en selvfølge at virksomheten skal drives så trygt og sikkert som overhodet mulig.

Risikoen kan aldri bli null - men vi skal alltid gjøre det som er mulig for å minimere risikoen. Norsk olje- og gassindustris innsats er også blitt belønnet i form av gode resultater: Petroleumstilsynets årlige gjennomgang av risikonivået på norsk sokkel viser at sikkerheten på norsk sokkel stadig blir bedre.

Selv om næringen stadig bli bedre innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, er dette en type arbeid vi aldri kan nedprioritere:

Det er tre hovedgrunner til at næringen aldri slapper av i sikkerhetsarbeidet:

1)  Å unngå skader på mennesker, miljø og materiell har en egenverdi i seg selv.

2)  Næringen er avhengig av tillit hos myndigheter, tillitt fra ansatte og tillitt i samfunnet forøvrig for å drive og utvikle oljeindustrien videre.

3)  En hver ulykke er dårlig butikk.

Les mer om hvordan industrien arbeider gjennom Norsk olje og gass for stadig å bli bedre innen HMS her.