Faktasider

I over 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen vært motoren i norsk økonomi, og dannet  grunnlaget for utviklingen av velferdsstaten. Fremdeles ligger over 60 prosent av ressursene under havbunnen, en fjerdedel er ikke funnet ennå. Dette gir enorme muligheter for det norske samfunnet. Olje og gass vil også i fremtiden vil være en viktig bærebjelke i det norske samfunnet.