Næringspolitikk

Så mye betyr oljen for deg

Oljeeventyret gir kommunene 42,7 milliarder kroner og 225 600 sysselsatte hvert år. Her kan du se hvor mye din kommune får.
Image
Image
Lundin

Norsk olje og gass har laget et kart der du kan søke opp hvor mange arbeidsplasser og hvor mange inntekter din kommune får som følge av olje- og gassvirksomheten.

Analysebyrået Menon Economics har på vegne av Norsk olje og gass beregnet inntektene til kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten. Det er vanskelig å se for seg et norsk arbeidsmarked uten olje- og gassbransjen. Over hele landet skaper næringen kompetansearbeidsplasser som kommer hele det norske folk til gode og sikrer pålitelig energi til alle. Vi har menneskene, teknologien og kompetansen som kan være med å omstille Norge.

*Tallene for inntekter og overføringer er i millioner kroner.

42,7 milliarder kroner til fellesskapet

Oversikten viser at samtlige av landets kommuner får ta del i oljeeventyret. Samlet får kommunene 42,7 milliarder kroner.

Oslo får mest, samlet 4,065 milliarder kroner, etterfulgt av Stavanger, hvor kommunens samlede oljeinntekter er 2,894 milliarder kroner.

Lille Utsira med 201 innbyggere får minst, med syv millioner kroner. Men det gir likevel hele 34 872 kroner pr. innbygger.

Selv om mange av landets kommuner ikke har noen stor oljeindustri, får de uansett overføringer, i all hovedsak fra Oljefondet.  

Pengene er viktige for å finansiere velferd, det grønne skiftet, osv.

225 600 jobber over hele landet

Det er samlet 225 600 personer som jobber med i oljesektoren eller i selskaper på land som leverer varer eller tjenester til oljerelatert virksomhet. Det utgjør litt over 12 prosent av alle private sysselsatte.

Over hele landet bor og jobber mennesker som arbeider i olje- og gassnæringen. Faktisk er det bosatt oljearbeidere i hvert eneste fylke.

Norsk olje- og gassnæring sikrer verdiene på vegne av fellesskapet og inntektene sikrer velferd for fremtidige generasjoner.

Image