Næringspolitikk

Teknologioverføringsrapporten

Teknologier fra olje- og gassnæringen kommer til nytte langt utover sine opprinnelige formål. I denne denne rapporten har vi samlet 26 eksempler på teknologioverføring fra olje og gassnæringen.
Background photo

Teknologioverføringsrapporten 2017

Teknologier fra olje- og gassnæringen kommer til nytte langt utover sine opprinnelige formål. Norsk olje- og gassnæring er den viktigste drivkraften for innovasjon og teknologiutvikling i det norske samfunnet. I denne denne rapporten har vi samlet 26 eksempler på teknologioverføring fra olje og gassnæringen.