Næringspolitikk

Veileder til ressursregelverket

Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Norsk olje og gass etablert denne Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring.
Background photo

Veilederen er en søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer, konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde. Helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte regler og retningslinjer, samt skatt er ikke tatt inn i basen.

Alle rettigheter til basen tilligger Norsk olje og gass som eier av innholdet i Veilederen og EPIM som eier av webløsningen. Du finner den her.