Næringspolitikk

Nordnorsk sokkel

Norsk olje og gass har to strategiske mål for sitt arbeid med næringsutvikling i nordområdene: - Oppnå samfunnets støtte til videre olje- og gassutvikling i nordområdene - Åpning av havområdet vest for Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet N.
Background photo

Olje- og gassproduksjon på nordnorsk sokkel foregår nå fra fire feltsentre, Goliat, Skarv, Norne og Snøhvit. I 2014 produserte Norne, Skarv og Snøhvit olje og gass for 44 milliarder kroner i eksportverdi. Det vil si at virksomheten i landsdelen gir et større bidrag til landets skatteinntekter og verdiskaping enn noen annen næring.

Aasta Hansteen er under utbygging, og gassrørledningen Polarled vil knytte Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Det arbeides nå mot utbyggingsbeslutninger for Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting. 

I dag er bare om lag halvparten av de norske områdene som kan inneholde olje og gass på norsk kontinentalsokkel åpnet for olje- og gassvirksomhet. 65 prosent av de antatt uoppdagede ressursene forventes å ligge på nordnorsk sokkel. Olje- og gassnæringen vokser mest på nordnorsk sokkel.

Norsk olje og gass har mange arenaer for sitt arbeid med nordnorsk sokkel. Her vil vi imidlertid peke på aktuelle resultater fra arbeid som Norsk olje og gass er involvert i:

Nordover – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1) 

Barents Sea Exploration Collaboration (BASEC) (kun engelsk)

HMS-utfordringer i nordområdene