Geodata Trade

Background photo

Geodata Trade Norsk olje og gass

En ressurs for oljeselskapene, som tilbyr en service av god kvalitet og som er kostnadseffektiv. Sikrer at alle dataeiere får så likt utbytte som mulig av de bytter/kjøp de tar del i.

Målet er å sikre best mulig flyt av data mellom alle oljeselskaper på norsk sokkel ved sentralisert administrasjon av datautvekslingsprosessen.

Retningslinjer
Avtalen om bruk av en bytteoperatør er definert i samarbeidsavtalen (JOA), artikkel 26. I samsvar med denne er det opprettet en kontrakt mellom den enkelte utvinnings-tillatelse og bytteoperatøren.

License Management Committee (MC) velger bytteoperatør på det første MC-møtet. Det kan kun være én bytteoperatør for lisensen. Bytte-operatøren skal varsles så snart som mulig.

The Norwegian Oil Companies' Scout Group (NOSG)
Målet med NOSG er å utveksle informasjon om geodata for å strømlinjeforme datautvekslingen mellom selskapene og å gjennomføre spesifikke prosjekter innen dette samarbeidsområdet.

NOSG er åpen for deltakelse for oljeselskaper som er medlemmer av Norsk olje og gass.

NOSG nettside (krever tilgang)