Miljø

Rapporter

Her finner du ulike rapporter som er relevant for klima- og miljøarbeidet til Norsk olje og gass.

Miljørapporter

Hvert år publiserer Norsk olje og gass sin egen miljørapport.
Her kan du lese  de siste årenes rapport. 

 

 

Veikart for Norsk sokkel 

I 2016 gikk en samlet petroleumsnæring sammen om konkrete mål for utlsippreduksjoner på norsk sokkel. Her finner du rapporten.  


Gassens rolle i Europa 

Denne rapporten tar for seg hvordan norsk gass brukes i Europa. 


Flere rapporter

Finn flere rapporter knyttet til klima og miljøarbeidet i Norsk olje og gass her.