Miljø

Klima og miljørapport 2021

Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.
Background photo

Norsk olje og gass gir hvert år ut en egen klima- og miljørapport med detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien foregående år. Formålet med rapporten er blant annet å formidle data for alle utslipp til miljøet fra våre aktiviteter, og informere om industriens arbeid og resultater på klima- og miljøområdet.

Årets rapport blir digital og er forventet publisert i løpet av august.

De feltspesifikke rapportene for 2020 finner du her.