Miljø

Miljørapport 2019

Norsk olje og gass gir hvert år ut en egen miljørapport med detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien foregående år. Formålet med rapporten er blant annet å formidle data for alle utslipp til miljøet fra våre aktiviteter.
Background photo

Miljørapporten 2019 finner du her.

De feltspesifikke rapportene finner du her.