Miljø

Miljørapport 2018

Norsk olje og gass' miljørapport gir en oppdatert oversikt fra 2017-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Her kan du lese Miljørapport 2018.
Background photo