Miljørapport 2017

Background photo

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2016-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Her kan du lese miljørapporten for 2017. 

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter 2016


Dokumenter


Miljørapport 2017 Norsk olje og gass.pdf