Miljørapport 2015

Background photo

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2014 -rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter


Dokumenter


Miljørapport 2015.pdf