Miljørapporter

Hvert år publiserer Norsk olje og gass sin egen miljørapport. Her kan du lese de siste årenes rapport. 

Background photo
22.05.19
Miljørapport 2019
Årets Miljørapport er noe forsinket på grunn av utsatt frist for utslippsrapportering. Klikk deg inn på artikkelen for å se de feltspesifikke utslippsrapportene.
09.08.18
Miljørapport 2018
Norsk olje og gass' miljørapport gir en oppdatert oversikt fra 2017-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Her kan du lese Miljørapport 2018.
29.05.17
Miljørapport 2017
Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2016-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Her kan du lese miljørapporten for 2017.  Last ned feltspesifikke utslippsrapporter 2016
08.06.16
Miljørapport 2016
Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2015-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Last ned feltspesifikke utslippsrapporter
05.10.15
Miljørapport 2015
Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2014 -rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Last ned feltspesifikke utslippsrapporter
Miljørapport 2014
Her finner du miljørapporten for 2014
01.01.13
Miljørapport 2013
Her finner du miljørapporten for 2013
01.01.12
Miljørapport 2012
Her finner du miljørapporten for 2012.
Miljørapport 2011
Her finner du miljørapporten for 2011.