Miljø

Klima og utslipp til luft

Hva mener Norsk olje og gass om klimautfordringen?
Background photo

Dette mener Norsk olje og gass om klimautfordringen

Norsk olje og gass- og en samlet norsk petroleumsnæring ser med bekymring og dypt alvor på klimautfordringene. Vi støtter FNs klimapanel, og ønsker en ambisiøs internasjonal klimaavtale. Les mer. 

 

Hvordan ser Norsk olje og gass på industriens fremtid i klimaperspektivet?


Norsk olje og gass mener det er viktig å få på plass helst en global, men i alle fall nasjonale og regionale CO2-priser som vil gjøre de mest forurensende fossile energikildene mindre lønnsomme. Slik kan forbrukes flyttes over på energi som slipper ut mindre klimagasser. Les mer

 

Veikart for norsk sokkel

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid. Les mer.