Miljø

Dette mener Norsk olje og gass om klimautfordringen

Norsk olje og gass- og en samlet norsk petroleumsnæring ser med bekymring og dypt alvor på klimautfordringene. Vi støtter FNs klimapanel, og ønsker en ambisiøs internasjonal klimaavtale.
Background photo

Alle anerkjente prognoser viser midlertidig at olje og gass vil være sentrale energikilder i overskuelig fremtid. Dette skyldes et voksende energibehov og at fornybar energi alene ikke kan dekke energibehovet alene.

Norsk olje og gass mener at det bør være et høyt prioritert klimatiltak å legge til rette for at den fossile energien verden forbruker har så lave utslipp som mulig.