Hva gjør vi for å nå klimamålene?

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom en felles klimastrategi som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.

 

Background photo