Hva gjør vi for å beskytte havmiljøet?

Olje- og gassnæringen i Norge bruker betydelige ressurser for å forstå hvilke utslipp som kan føre til effekter på miljøet i havet. Denne innsatsen omfatter kartlegging og overvåkning av miljøet for å vurdere tilstanden, forskning og utvikling, og tiltak for å redusere og forhindre utslipp av miljøskadelige stoffer. 

Background photo