Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner

Background photo

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt
omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig.

Ved spørsmål, kontakt fagsjef Egil Dragsund +47 970 26 956.


Dokumenter


Brodokument_Statlig aksjonsledelse_Ver2_2016.pdf