Miljø

Beredskapsforum 2021

Background photo

Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Årets forum ble avholdt digitalt 14.april 2021 med ca. 130 deltagere. 

Du finner programmet for årets forum her.

Presentasjonene kan lastes ned ved å følge linkene: 

Under kan du se hva som har vært tema i Beredeskapsforum de siste årene:

Beredskapsforum 2020 - AVLYST

Beredskapsforum 2019

Beredskapsforum 2017

Beredskapsforum 2015

Beredskapsforum 2014

Beredskapsforum 2013

Beredskapsforum 2011


Dokumenter


Beredskapsforum 2021 endelig program.pdf