Miljø

Beredskapsforum 2017

Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 4. april et vellykket felles seminar om beredskap mot akutte utslipp. Dette er det tiende seminaret i rekken som første gang ble avholdt i 2008.
Background photo

Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Foredragene er i hovedsak på norsk og holdes i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. Årets forum samlet nær 90 deltagere.

Presentasjonene kan lastes ned ved å følge lenkene:

Utfordringer og forventninger for oljevernberedskapen
Ingvild Marthinsen, Miljødirektoratet

Oljevernberedskap i Barentshavet SØ, Aksjoner ved hendelse nær grensen mot Russland
Geir Helge Johnsen, Statoil

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland
Johan Marius Ly, Kystverket

Snø og isforhold i Barentshavet
Kenneth Johannessen Eik, Statoil

Deteksjon av is og olje fra satellitt, muligheter og begrensninger
Marte Indregård, Ksat      

Fjernmåling og modellering av oljesøl - på åpen sjø og i is
Camilla Brekke, UiT - Norges Arktiske Universitet

Fjernmåling/kommunikasjon – operasjonelle erfaringer
Kristin Klem Husebye NOFO

Overvåking og kommunikasjon i nord; kapasiteter, muligheter og begrensninger
Kjetil Aasebø, Kystverket

Oljevern 2015 – Prosjekter for nordområdene
Hans V. Jensen, NOFO

Erfaring fra forsøk med in-situ brenning (ISB) og bruk av herdere
Per Daling, SINTEF

Statlig beredskap i nord, pågående og planlagte aktiviteter
Rune Bergstrøm, Kystverket

Oljevern under forhold med kulde og is – en helhetlig tilnærming 
Oil spill response in cold and icy conditions 
Tor Eivind Moss, NOFO og Sønnøve McIvor, BASeC/OMV 

Oil spill dispersants and biodegradation efficiency in cold seawater
Odd Brakstad, SINTEF