Miljø

Beredskapsforum 2015

Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 10. mars et vellykket felles seminar om beredskap mot akutte utslipp. Dette er det åttende seminaret i rekken som første gang ble avholdt i 2008.
Background photo

Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Foredragene holdes i hovedsak på norsk og holdes i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. Årets forum samlet vel 75 deltagere. Presentasjonene kan lastes ned ved å følge linkene:

1. Dagens og fremtidige utfordringer i beredskapen
Hanne Marie Øren, Miljødirektoratet

2. Utfordringer for oljevernberedskapen i nord
Egil Dragsund, Norsk olje og gass

3. a) Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser
Kathrine Idås, Kystverket

3. b) Erfaringer fra øvelsen 2014 og planer 2015 og videre
Geir Helge Johnsen, Statoil

4. Innspill til Stortingsmelding – beredskapsteknologi
Katrine Brede Didriksen, Kystverket

5. NOFO - Kystverkets Oljevern2015 – status
Hans Jensen, NOFO

5. a) IGK øvelser i isfylte farvann
Hans Jensen, NOFO

5. b) Barents cooperation 2015
Hans Jensen, NOFO

6. Olje-på-vannet forsøkene 2014 og planer for 2015/2016
Hans Jensen, NOFO

7. Fjernmåling – Joint Industrial Project Tactical Oil Spill Management
Ulf Klevstad, Eni

8. Strandrensing – Miljødirektoratets veileder
Kirsti Natvig, Miljødirektoratet

9. In-situ brenning av olje
Per Daling, SINTEF

10. Dokumenterte miljøeffekter etter Macondo med vekt på dispergering
Jonny Beyer, NIVA

11.Effekter av dispergert olje på fiskelarver
Frode Vikabø, Havforskningsinstituttet

12. Nye sjøfugldata: bedre vurdering av sannsynlige effekter på sjøfugl
Halfdan Helgason, Norsk polarinstitutt