Miljø

Beredskapsforum 2011

Hensikten med Beredskapsforum er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen beredskap. Blant annet skal forumet informere om endringer innen regelverk og veiledninger, klargjøre forventninger og problemstillinger.
Background photo

Beredskapsforum 2011

Dato: Onsdag 2. februar 2011
Tid: 09:00 – 16:00
Sted: Klif Helsfyr i Oslo

Velkommen og hensikten med forumet
Egil Dragsund, fagsjef miljø Norsk olje og gass

Resultater fra Klifs tilsyn med beredskapen offshore
Per Antonsen, Klif

Deepwater horizon hendelsen og norsk beredskap

Oppfølging av DWH - statlig beredskap. Nasjonal beredskapskonsept. Samarbeidsforum oljevernberedskap i nord, Unified command og annet
Johan Marius Ly, Kystverket

NOFO / Norsk olje og gass oppfølging av Deepwater horizon
Oddbjørg V. Greiner, NOFO & Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Klifs innspill til Risikogruppens vurdering av ulykken
Kirsti Natvig, Klif

Fjernmåling – deteksjon av oljeutslipp

Kystverkets overvåkingsfly – instrumentering/kapasitet
Bruk i inspeksjon / overvåking av offshorefelt
Ove Njøten, Kystverket

Deteksjon av oljeutslipp og responstidkravet på 3 timer
Utprøving av varslingssystemer

Innspill fra MIROS
Øistein Grønlie, MIROS

Kommentarer fra NOFO
Jørn Harald Andersen, Rådgiver til NOFO innen fjernmåling

Teknologiutvikling – metoder

NOFOs teknologiprogram ”Oljevern 2010” – status prosjekter
- Mekanisk oppsamling
- Fjernmåling
- Utstyr for påføring av dispergeringsmidler
- Kyst og strand
Hans V. Jensen/Jørn Harald Andersen, NOFO

Olje på vann øvelsen i 2010 – resultater og erfaringer
Kåre Jørgensen, NOFO
Kystverkets kommentarer til øvelsen
Kjetil Aasebø, Kystverket
Klifs tilsynsrapport fra øvelsen
Gro Øfjord, Klif

Erfaringer fra strandrensingen etter Full city
Geir Lenes, Norconsult

Diverse temaer – organisering osv

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark
Ole Hansen, Eni

Fartøyavtalen – hva er konsekvensene for tilgang til fartøyer, responstid osv
Kåre Jørgensen, NOFO

OFFB, Den nye beredskapsorganisasjonen til en del oljeselskaper. Hva er rollen deres? Forholdet til NOFO?
Ole Jacob Haug, daglig leder OFFB

Risikoarbeid

Petroleumstilsynet: Risikoindikator for akutte utslipp offshore
Trender siste ti år
Jan Erik Vinnem, Preventor

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap.
Rune Bergstrøm, Kystverket

Klifs søknadsveileder, resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse
Ingeborg Rønning, Klif