Miljø

Beredskapsforum 2013

Hensikten med Beredskapsforum er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen beredskap. Blant annet skal forumet informere om endringer innen regelverk og veiledninger, klargjøre forventninger og problemstillinger.
Background photo

Dato: Onsdag 20. mars 2013
Tid: 09:00 – 16:00
Sted: Klif Helsfyr i Oslo

Her finner du presentasjonene som ble holdt på Beredskapsforum 2013:

Velkommen - program
Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap
Signe Nåmdal, avdelingsdirektør Klif

Kystnær beredskap

Kommunal beredskap, ny kravstilling til IUA?
Harald Sørby, Seksjon for petrokjemisk og mineralsk industri, Klif

Kystverkets handlingsplan – kystnær beredskap
Helge Munkås Andersen, Kystverket

Erfaringer fra Njordøvelsen
Glen Waldron, Statoil

Dimensjonering av beredskap i oljeindustrien – kyst og strand
Metodikk for dimensjoneringen
Hans Petter Dahlslett, DNV

Dimensjonering av kyst- og strandberedskapen ved Goliat
Ole Hansen, Eni Norge

Fjernmåling – deteksjon av akutt forurensning

Norsk olje og gass - Retningslinje for etablering av fjernmålingssystem
Egil Dragsund, Norsk olje og gass
Torleiv Stien Grimsrud, DNV
Jens Hjelmstad, Hjelmstad AS

Teknologiutvikling - metoder

Olje-på-vannet øvelsen 2012
Ivar S. Kristoffersen, NOFO

Oljevern 2010 teknologiutviklingsprogram – status fjernmåling
Jørn Harald Andersen, NOFO (NorConsult)

Oljevern 2010 teknologiutviklingsprogram – oppsamlingsteknologi og dispergering
Hans V. Jensen, NOFO

Oljevern i isfylte farvann – utvikling av ny teknologi
Gina Ytteborg, Shell

Metodikk for beredskapsplanlegging med bruk av dispergeringsmidler
Per Daling, SINTEF

Subsea Well Response Project (SWRP) – implementering i Norge
Keith Lewis, SWRP

Organisering av beredskap

Samordnet beredskap
Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør Kystverket