Klima og miljø

Olje- og gassindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslipp.
Kontakt :
Maryam Iqbal Tahir
| |
Image
Beredskapsforum 2022
Image
Slik kan vi være en del av klimaløsningen
Image
Europeisk avtale for å drive fram renere energi
Les alle nyheter