Klima og miljø

Olje- og gassindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslipp.
Kontakt :
Maryam Iqbal Tahir
| |
Image
De laveste klimagassutslippene i EU siden 1990
Image
Oljeindustrien leverer klimaløsninger som Europa etterspør
Image
Elektrifisering gir reelle utslippskutt
Les alle nyheter