Arbeidsliv

Nyheter og avklaringer

Her finner du de siste nyhetene og avklaringene relatert til koronavirus og norsk olje- og gassvirksomhet.
Background photo

22.6.2020 Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphører. 1. november. 

Fra og med 1. november 2020 vil forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphøre.

Det betyr at personell i offshorerotasjon som har fått forlenget gyldighet må ha gyldig kurs innen 1. november. 

27.03.2020 Kontroll av løfteutstyr i lys av Covid 19-smittesituasjonen

Norsk olje og gass har på vegne av operatørene i bransjen informert Petroleumstilsynet om hvordan årlig sakkyndig kontroll av løfteutstyr vil gjennomføres med kompenserende tiltak.

26.03.2020 - Veiledning for håndtering av luftveisinfeksjon offshore
Her finner du Norsk olje og gass' veileder for håndtering av luftveisinfeksjon av ukjent årsak offshore.

22.04.2020 - Norsk olje og gass Covid-19 og offshore dykking (Norge)

Tiltak for å redusere spredning av Covid-19 under bemannede undervannsoperasjoner på norsk sokkel. Rapporten er på engelsk.

20.03.2020 - Olje- og gassproduksjon listet som viktig samfunnsfunksjon

Myndighetene mener at det er en viktig samfunnsfunksjon å opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel.

18.03.2020 - Praktisering av utvidete oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet

Petroleumstilsynet gir informasjon om praktisering av utvidet oppholdsperiode utover 21 døgn i forbindelse med håndtering av koronasituasjonen.

18.03.2020 - Forlengelse av helseerklæring for offshore arbeid

For å hindre smittespredning, opprettholde kapasitet i helsevesenet og sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes har Helsedirektoratet besluttet at helseerklæringer forlenges, under gitte vilkår. 

17.03.2020 - Lønnsforhandlinger utsatt til høsten

Årets lønnsforhandlinger skulle etter planen starte opp i slutten av april og foregå på de ulike tariffområdene gjennom mai. På grunn av situasjonen med koronaviruset er disse blitt skjøvet på.

13.03.2020 - Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs

På grunn av den pågående koronavirussmitte (Covid 19) situasjonen gjøres endringer i anbefalingen for gyldighetsperiode for gjennomførte kurs.

12.03.2020 - Norsk olje og gass innfører tiltak i egen organisasjon

Myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset gjør at Norsk olje og gass umiddelbart skjerper inn prosedyrer og rutiner for organisasjonens egen virksomhet. Disse gjelder fra i dag, torsdag 12. mars, og i 14 dager med mulighet for forlengelse.