Supply Chain Management

Background photo

For mer informasjon om tjenester tidligere fra EPIM, besøk www.epim.no, inntil videre.

EPIM JQS

En løsning som hjelper kjøpende organisasjoner på norsk kontinentalsokkel å finne kvalitetssikret leverandørinformasjon.

EqHub
En ikke-kommersiell løsning for å samle utstyrsdata og dokumentasjon som deles på tvers av alle operatører og selskaper på norsk kontinentalsokkel.

LogisticsHub (ELH)
En tjeneste for å administrere deling av sporingsinformasjon om lastebærere og håndteringsenheter.

Critical Material Requirement (CMR)
Et verktøy for å be om kritisk materiale mellom operatører på norsk kontinentalsokkel.

Surplus Marketplace
En tjeneste som gjør det mulig for operatører å outsource hele markedsførings- og salgsprosessen for overskuddsmateriell til en profesjonell tredjeparts salgsorganisasjon.

NCS Virtual Inventory
En demonstrasjonsløsning for å dele masterdata for utstyr mellom operatører på norsk kontinentalsokkel.