Domene drift

Background photo

SOIL
Et kommunikasjonsnettverk med høy ytelse.

EPIM ID
En tjeneste for identitetsstyring i olje- og gassindustrien.

Technical Information Requirement Catalogue (TIRK)
En tjeneste for å søke gjennom standardiserte tekniske krav.